Ceník:

Ceny za apartmán platí pro obsazení 1 - 5 osob

01.04. - 30.11.     70 EUR/noc
01.12. - 25.12.     95EUR/noc
26.12. - 04.01.    110 EUR/noc
05.01. - 31.01.     95 EUR/noc
01.02. - 15.03.    110 EUR/noc
16.03. - 01.04.     95 EUR/noc

Rezervace je platná po zaplacení zálohy 50% převodem na bankovní účet.
Celý pobyt musí být uhrazen nejpozději 14 dnů před příjezdem.

Cena zahrnuje: pronájem apartmánu za den/noc

Cena nezahrnuje: místní poplatek 3 EURA osoba/noc nad 15 let (platba při doplatku rezervace), závěrečný úklid 60 EUR (platba na místě při odjezdu) , povlečení ložního prádla 5,5 EUR/osoba/pobyt,ručník a osuška 3 EURO/osoba/pobyt 


Storno poplatky:

25% při zrušení pobytu více než 4 týdny předem
50% při zrušení pobytu od 2 do 4 týdnů předem
100% při zrušení pobytu méně než 2 týdny předem

 

GDPR - ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Jako provozovatel ubytování v prázdninovém bytě v Alpách (Radim Novotný a Markéta Novotná) zpracováváme osobní údaje klientů, našich hostů. Nové evropské nařízení GDPR se týká i nakládání s těmito údaji. Jednou z hlavních priorit je ochrana a zabezpečení těchto údajů.

Zpracování stanovené zvláštním zákonem

Naší povinností je zpracovávat osobní v údaje, protože vybíráme pro obec lázeňský a/nebo turistický poplatek. Ke shromažďování těchto údajů (jména, data narození, bydliště) nemusíme mít souhlas klientů, protože provádíme zpracování stanovené zvláštním zákonem.

Systém pro evidenci hostů k turistickým poplatkům:

feratel media technologies AG

Laubichl 60

A-5452 Pfarrwerfen, FN 72841w, LG Innsbruck

Telefon: +43 6468 8901-2203, Fax: +43 6468 8901-2674Internet: www.feratel.at, www.feratel.com

Vstup do elektronické evidence hostů je chráněn heslem a dvěma uživatelskými jmény. Vstup do systému evidence poplatků má kromě provozovatele systému (feratel) a nás i místní úřad, který na základě evidence 1x měsíčně vypočte a fakturuje nám turistický poplatek vybraný od hostů. Tento poplatek od hostů pouze vybíráme a 1x měsíčně za hosty poplatek odvádíme na příslušný obecní úřad.

Zpracování údajů se souhlasem hostů

V případě shromažďování osobních údajů nad rozsah stanovený zvláštním zákonem nebo k jiným účelům, je potřeba získat od hostů výslovný a dobrovolný souhlas se zpracováním a vedením údajů.

Údaje o našich o hostech evidujeme ve vlastním rezervačním systému

Poskytnuté osobní údaje nebudou zpracovány pro jiné účely než pro účely nabízení a optimalizaci služeb, díky čemuž může osoba, která tyto údaje poskytla, následně obdržet nabídku přizpůsobenou svým dřívějším požadavkům.

SOUHLAS S POSTKYTNUTÍM ÚDAJŮ

Zákazník dává provozovateli ubytování v prázdninovém bytě v rakouských Alpách (Radim Novotný a Markéta Novotná) ve smyslu ustanovení § 5 ZOOÚ, výslovný a dobrovolný souhlas se zpracováním a uchováním svých osobních údajů - pracujeme s údaji jako titul, jméno, příjmení, adresa, rodné číslo, datum narození, obchodní firma, název, sídlo, místo podnikání, identifikační číslo, bankovním spojení, údaje o zaměstnavateli - ne vždy požadujeme od hostů všechny tyto informace. Poskytnuté osobní údaje nebudou zpracovány pro jiné účely než pro účely nabízení a optimalizaci služeb a evidenci hostů k turistickým poplatkům, a to po neomezenou dobu a v rozsahu poskytnutých údajů. Údaje nesdělujeme třetím osobám, kromě případů daných zákonem nebo v případě, že bychom měli vůči klientovi pohledávku, kterou bychom museli vymáhat například prostřednictvím inkasní nebo faktoringové společnosti. Osobní údaje shromažďujeme na základě přímé telefonické či emailové komunikace nebo s využitím internetového formuláře.

V případě dotazů nebo připomínek nebo v případě, že nesouhlasíte s poskytnutím osobních údajů, nás prosím neváhejte kontaktovat.

Radim a Markéta Novotných , tel: +420 734 583 062, +420 606 115 460, e-mail: masanovotna@email.cz

Vůči klientům máme informační povinnost o prováděném zpracování. Pokud host požádá o informaci o zpracování svých osobních údajů v souladu s § 12 ZOOÚ, je provozovatel povinen tuto informaci bez zbytečného odkladu předat. Provozovatel tedy zašle informace o tom, jaká data o hostech uchovává, o tom, kde jsou údaje uloženy, jakým způsobem zpracovány a jak jsou chráněny.

Host, který zjistí nebo se domnívá, že provozovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, může požádat  vysvětlení či požadovat, aby ubytovatel odstranil takto vzniklý stav; zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Nevyhoví-li provozovatel žádosti, má host právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů. Ochrana osobních údajů a jejich zpracování bude realizováno v souladu se ZOOÚ. Další případná zvláštní práva hosta zde nezmíněná upravuje ustanovení § 21 ZOOÚ.

 

 

Kontakt

Markéta Novotná

tel.: +420 606 115 460

email: 

marketanovotna80@gmail.com

adresa: Meilensteinweg 2

Bad Hofgastein, Rakousko

GPS: 47° 9' 45" S '13° 6' 28" V

Kontakt

Radim Novotný info@hofgastein.cz